คำอธิบาย: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/20/14/12/button-815818_640.png

ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุด-เล็กที่สุด

คำอธิบาย: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/20/14/12/button-815818_640.png

ดาวเคราะห์ที่เคลื่อนที่เร็วที่สุด-ช้าที่สุด

คำอธิบาย: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/20/14/12/button-815818_640.png

ดาวเคราะห์ที่มีภูเขาสูงที่สุดในระบบสุริยะ


หน้าที่ 1 || 2 || 3

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ(เปรียบเทียบ)คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/084/026/000/1417348793-spin-o.jpg

ภาพระบบสุริยะ  ที่มา : http://pantip.com/topic/32923453

ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุด-เล็กที่สุด

คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/085/026/000/1417350421-planetssiz-o.jpg
ภาพเปรียบเทียบดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุด-เล็กที่สุด  ที่มา : http://pantip.com/topic/32923453


ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุด-เล็กที่สุด


1. ดาวพฤหัส ใหญ่ที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลาง 142,984 กม.
2. ดาวเสาร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 116,464 กม.
3. ดาวยูเรนัส เส้นผ่านศูนย์กลาง 50,724 กม.
4. ดาวเนปจูน เส้นผ่านศูนย์กลาง 49,500 กม.
5. โลก เส้นผ่านศูนย์กลาง 12,756 กม.
6. ดาวศุกร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 12,100 กม.
7. ดาวอังคาร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6,794 กม.
8. ดาวพุธ เล็กที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลาง 4,880 กม.

 

ดาวเคราะห์ร้อนที่สุด-เย็นที่สุดกัน


คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/085/026/000/1417349232-venus300-o.jpg คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/085/026/000/1417349258-uranus1-o.jpg
ดาวศุกร์                                                                    ดาวยูเรนัส
ดาวศุกร์ ดาวยูเรนัส  ที่มา : http://pantip.com/topic/32923453

ดาวเคราะห์ร้อนที่สุด-เย็นที่สุดกัน (ตัวเลขแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณของพื้นผิวดาว)
1. ดาวศุกร์ ร้อนที่สุด อุณหภูมิพื้นผิวดาวมากกว่า 465 องศาเซลเซียส
2. ดาวพุธ 167 องศาเซลเซียส
3. โลก 16 องศาเซลเซียส
4. ดาวอังคาร -55 องศาเซลเซียส
5. ดาวพฤหัส -145 องศาเซลเซียส
6. ดาวเสาร์ -168 องศาเซลเซียส
7. ดาวเนปจูน -200 องศาเซลเซียส
8. ดาวยูเรนัส เย็นที่สุด อุณหภูมิพื้นผิวดาวประมาณ -224 องศาเซลเซียส

ดาวเคราะห์ที่หมุนเร็วที่สุด-ช้าที่สุด

 

คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/085/026/000/1417350578-jupiter-o.jpg คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/085/026/000/1417349232-venus300-o.jpg
ดาวพฤหัส และ ดาวศุกร์
ที่มา : http://pantip.com/topic/32923453

 1. ดาวพฤหัส หมุนเร็วที่สุดในระบบสุริยะ 45,000 กม./ชม.
2. ดาวเสาร์ 36,840 กม./ชม.
3. ดาวยูเรนัส 14,794 กม./ชม.
4. ดาวเนปจูน 9,719 กม./ชม.
5. โลก 1,667 กม./ชม.
6. ดาวอังคาร 868 กม./ชม.
7. ดาวพุธ 11 กม./ชม.
8. ดาวศุกร์ หมุนช้าที่สุด 6.5 กม./ชม. เท่านั้นเอง

หน้าที่ 1 || 2 || 3
 


ผู้จัดทำ นางมาลินี ศิริจารี

Email : malinee@rajsima.ac.th