ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส

เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะและดวงดาวบนท้องฟ้า

นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้จากเมนูด้านซ้ายหรือจากเมนูหลักด้านล่าง

ส่วนในการทำกิจกรรมหรือแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนักเรียนจำเป็นต้องเข้า

google account รายละเอียดเพิ่มเติม....

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=69GnJx6LT8M

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

       

 


ผู้จัดทำ นางมาลินี ศิริจารี

Email : malinee@rajsima.ac.th